zondag 12 maart 2017

Bezoek Moervaartheem

In het Moervaartheem werden we rondgeleid door Sabine en een vrijwilliger.
Zij toonden ons de nieuwe badkamer met snoezelfunctie, de kine ruimte, de dagopvangruimte,...
De leerlingen mochten in kleine groepjes enkele bewoners bezoeken en een babbeltje slaan met hen.